Majatek Tulisowka       

 

 

                                                Imprezy:

Hubertus 2006  28-29.10.06     Zdjecia juz sa w Galerii     

 

                   
 

Warminsko-mazurskie: (regionalne)

_______

 

Kalendarz imprez - Grudzien
(ogolnopolskie i miedzynarodowe)

UJEŻDŻENIE

8-10 XII Brno (CZE) CDI*

SKOKI

1-3 XII Poznań  HZOO - el. HPP
8-10 XII Poznań  CSI-W

RAJDY

     

WOLTYŻERKA

     

WESTERN

     

WKKW

     

POWOŻENIE

     

KUCE

8-10 XII  Poznań  HZOO skoki

 

 

Wyjaśnienie najważniejszych skrótów:  
ZOO - zawody ogólnopolskie oficjalne, ZO - zawody ogólnopolskie, 
MP - mistrzostwa Polski; skróty typu CSI, CCI, CDI, CVI, CAI i CEI oznaczają międzynarodowe (CSIO - międz. oficjalne) zawody w poszczególnych konkurencjach, i tak: S - skoki, C - WKKW,D - ujeżdżenie, V - woltyżerka, 
A
- zaprzęgi, E - rajdy; gwiazdki (*) oznaczają rangę i stopień trudności zawodów; J - juniorzy, MJ - młodzi jeźdźcy. 
 

<--- Strona Glowna